Yaya, Tiwowo é Banda

Lyrics Traditional Haitian Song Music arrangements by Paul Mindy
Performers Dormélia Bénédict, Claudette Thégat

Yaya, Tiwowo é Banda
L’alé larivyè l’al péché pwason
Manman di konsa
Si’ w pa fè’l l’a kalé-w
Mézanmi !
Ba-li’l alaso !
Si koté
An mitan
Dèyè-do
Toutouk-touk !
Si ou pa kovèk
Pa vini chita son sa

 

Yaya, Li’l Roro and Banda
Went to the river to catch some fish
Mother warned them
That if they don’t do it, they’ll be beaten
My friends!
Go, get to it!
To the side
In the middle
Turn your back
Toutouk-touk!
If you’re not up to it
Don’t come here to rest